Welkom bij de UP OndergrondTool

De UP OndergrondTool is ontwikkeld door RO2 en StrateGis in opdracht van SKB en het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Met deze tool kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders en managers maar ook andere geïnteresseerden, snel inzicht krijgen in ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

De beschikbare informatie kan snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en de ondergrond.

De onderstaande applicatie draait op Flash. Zorg dat deze aangezet is (in Google Chrome). Dit is heel eenvoudig. Kijk op de pagina om te kijken hoe u dit doet. We zijn ook begonnen met een nieuwe ontwikkeling met HTML5. Deze nieuwste techniek is nog volop in ontwikkeling maar vereist geen Flash meer. Kijk op deze link voor een voorbeeld hiervan.

Start tool Versie 3.0

De OndergrondTool biedt:

 1. Een online driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.
 2. Driedimensionale visualisatielagen met aanvullende data. Bijvoorbeeld; het bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.
 3. De optie om zelf een plangebied te definiëren. De tool kan geautomatiseerd zoeken binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan er (basis) data worden verzameld van elk gebied binnen Nederland. De software converteert deze data naar een driedimensionaal model dat gebruikt kan worden binnen de tool.
 4. De mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.
 5. De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public. Deze effecten worden uitgesplitst in termen van  energie, mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en water.

Demonstratie film van de Bodemtool
Waar kan de OndergrondTool voor ingezet worden?

 • Om ondergrondinformatie te verzamelen, te ontsluiten en daar waar aan de orde te combineren en begrijpelijk en op maat (eindgebruiker-gericht) te presenteren:
 • Om de informatie over de boven- en de ondergrond (inclusief alle issues, kansen en bedreigingen) met elkaar te combineren:
 • Om keuzes in het ondergrondse domein en keuzes in het bovengrondse domein te toetsen (ook in relatie tot elkaar) op haalbaarheid (fysiek en beleidsmatig):
 • Om scenario’s voor inrichting van de boven- en de ondergrond te toetsen op wenselijkheid (in termen van People, planet en Profit).

De OndergrondTool is onder andere al gebruikt:

  • Om de relevante SKB informatie op logische, efficiënte en effectieve wijze te ontsluiten (issue-, thema- en eindgebruiker-gericht):

Om de relevantie van de ondergrond voor de bovengrond inzichtelijk te maken in het traject van het optuigen van de structuurvisie binnenstad Rotterdam.

Demo Rotterdam (versie 1.1)

 • Om het optimale tunneltracé (fysiek en in termen van kosten en baten) voor het transport van gevaarlijke stoffen per spoor onder Dordrecht te bepalen:

Demo Traject Dordrecht (versie 1.2)

De OndergrondTool kan op maat ingericht en opgezet worden voor elk type gebied en opgave. Neem contact op met David van den Burg (d.vandenburg@RO2.nl) of Anne Dullemond (anne.dullemond@StrateGis.nl) voor meer informatie.